לוח אירועים

קדמה

תכנית "קדמה" (מאז 2003) היא תכנית קונצרטים חינוכית המיועדת לתלמידי בתי הספר היסודיים בעיר חיפה, והצלחתה היא פרי שיתוף פעולה יוצא דופן בין מספר שותפים- הפקולטה לחינוך מוזיקאלי במכללת לוינסקי, המחלקה לחינוך ערכי וסל תרבות חיפה בעיריית חיפה, הפיקוח על החינוך המוזיקאלי במחוז חיפה, וכמובן - התזמורת הסימפונית חיפה. אנשי הצוות העומלים על הצלחתה של התכנית:

אילנה טרוק - מנהלת המחלקה לחינוך חברתי ערכי בעיריית חיפה
אביבה שש - מנהלת סל תרבות חיפה
תמנע קליין - מפקחת על החינוך המוזיקאלי, משרד החינוך

אורנה פרים - מדריכה פדגוגית מטעם הפיקוח על החינוך המוזיקאלי, משרד החינוך
מוטי איינס - מנכ"ל התזמורת הסימפונית חיפה
דינה מיטנר - מנהלת אדמיניסטרטיבית, התזמורת הסימפונית חיפה


ניהול התכנית - ד"ר דן שגיב, הפקולטה לחינוך מוזיקאלי במכללת לוינסקי
רכזת התכנית - ענבל שילאור


.

במהלך העשורים האחרונים הלכה והתרחבה ההבנה העמוקה בקרב מחנכים ואנשי מוזיקה, שהמפגש הבלתי אמצעי של התלמיד עם מוזיקה חיה וקונצרט סימפוני באולם קונצרטים עשוי להניב יתרונות רבים לתהליך החינוכי הכולל בבתי הספר. תהליך זה כולל התיידדות ארוכת טווח עם המוזיקה הקלאסית, תוך הכנתו של התלמיד מבעוד מועד למעמד הקונצרט. הלימוד לאורך השנה הופך את הקונצרט החי לשיאו של תהליך, ולא רק אירוע קצר בר חלוף. בדרך זו ניתן ליצור המשכיות למפגשים מסוג זה, והתוצאות החינוכיות עשויות להשפיע על מעגלי הוראה שונים ורחבי היקף בבית הספר ומחוצה לו.

התהליך מערב באופן מעמיק את מורי המוזיקה בבית הספר, שעוברים השתלמות מקצועית מידי מיטב המרצים מהפקולטה לחינוך מוזיקאלי של מכללת לוינסקי. המורים עוסקים בהכנת התלמידים בכיתה לקראת מפגשם של התלמידים בקונצרט חי בבית הספר ובאולם הקונצרטים. היחשפותם של התלמידים לקונצרט החי עשויה להעצים עולם ערכי שלם הקשור באסתטיקה, עדינות, יופי, סובלנות, איפוק ואהבת התרבות.

 


התכנית היא רב שנתית, והדגש על ההמשכיות מאפשר ליצור תהליך חינוכי מעמיק, בו התלמידים באים לכדי מגע משמעותי וחווייתי עם עולם המוזיקה הקלאסית ומעמד הקונצרט החי. במהלך כל שנת לימודים התלמידים נחשפים אל הרפרטואר המוזיקלי הנקבע מראש. התלמידים משתתפים במפגשים מוזיקאליים אינטימיים (קונצרטים קאמריים) בין כתלי בית הספר עם נגנים מהתזמורת הסימפונית חיפה, ובליווי הנחיה מקצועית. המפגשים מונחים וערוכים על ידי בוגרי הפקולטה לחינוך מוזיקאלי. לאחר הקונצרטים הקאמריים נפגשים כלל תלמידי בתי הספר השותפים לתכנית לקונצרט סימפוני באודיטוריום חיפה.

 


כלל השותפים לתכנית כמהים ליצירת עתודה של מאזינים רגישים, מבצעים וחובבי מוזיקה, שהקשב הסובלנות והכבוד לתרבות והמוזיקה הם נר לרגלם. אנו מאמינים שחשיפה לאיכויות של גוף אמנותי מוביל בקהילה כמו התזמורת הסימפונית חיפה ונגניה, יעניקו לתלמידים חוויה אמנותית וחינוכית ייחודית ושונה מסוגה. תכנית "קדמה" לוותה על ידי רשות המחקר של מכללת לוינסקי לחינוך. הממצאים הצביעו על שביעות רצון גבוהה בקרב כל הגורמים השותפים לתכנית, ואנו מאמינים שזוהי אחת הסיבות המרכזיות להצלחתה והמשכיותה של התכנית במשך למעלה מעשור.